Wdrażamy aplikacje usprawniające obsługę wniosków urlopowych

Aplikacja internetowa do obsługi wniosków urlopowych

Aplikacja pozwala na uproszczenie procesu obsługi wniosków urlopowych w firmie. Pracownicy uzyskują możliwość zdalnego generowania wniosków urlopowych oraz przeglądania historii swoich urlopów. Dodatkowo pracownicy mogą na bieżąco kontrolować przyznany/pozostały limit dni urlopowych. .

Kierownicy uzyskują dostęp do listy wniosków złożonych przez podległych im pracowników (możliwe odwzorowanie firmowej hierarchii), w tym do funkcjonalności akceptacji wniosków. Dodatkowo kierownicy mogą generować raporty z wykorzystania urlopów (filtrowane po pracownikach, zespołach, datach itp.)

Aplikacja może w łatwy sposób zostać zintegrowana z firmowym intranetem (każdy użytkownik dostaje własny login-hasło oraz przydzielona zostaje mu odpowiednia rola).

Użytkownik może przeglądać swoje wnioski. Dla wniosków nierozpatrzonych możliwa jest edycja. Wszystkie wnioski mogą być drukowane w postaci pliku pdf (wzór zgodny z dotychczasowym stosowanym w firmie).

Użytkownik może stworzyć nowy wniosek – może określić termin urlopu (system sam wyliczy ilość dni roboczych, bez świąt i dni wolnych), podać typ urlopu oraz określić zastępstwo. Po zatwierdzeniu wysyłane są maile potwierdzające (do Kierownika i Użytkownika).

Kierownik może przeglądać wnioski podległych pracowników. Może akceptować lub odrzucić wniosek (możliwy komentarz). Po zatwierdzeniu wysyłane są maile potwierdzające (do Kierownika i Użytkownika).


Aplikacja może być zintegrowana z firmowym systemem księgowo-kadrowym. Możliwy jest import limitu urlopów oraz import pracowników. Wymagania: bezpłatny kontener serwletów (Tomcat) uruchomiony na serwerze firmowym, baza danych uruchomiona na serwerze firmowym (PostgreSQL)

Jesteś zainteresowany? Poproś naszego przedstawiciela o kontakt i szczegóły oferty

Nasi klienci:
Meble
Bazeo - ogłoszenia nieruchomości
Project Nieruchomości Komorów
Rudnicka&Consulting Nieruchomości Warszawa
Capital Apartments Warszawa